Jak powstaje prąd elektryczny? Jak dostarczyć energię elektryczną z elektrowni do Twojego domu? Dlaczego potrzebujemy sieci elektroenergetycznych? Dzięki innowacyjnym zajęciom zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne uczniowie klas 7-8 w 5 szkołach na Mazowszu znają już odpowiedzi na te pytania. Najnowszy projekt edukacyjny PSE „Akademia Mocy” pozwolił uczniom poznać w praktyce, co oznaczają podstawowe pojęcia z fizyki i zagadnienia związane z energetyką.

Druga edycja rozpoczętego w kwietniu programu „Akademia Mocy” dobiegła końca. W ramach akcji PSE zorganizowały 12 spotkań edukacyjnych dla 392 uczniów z klas 7-8 w 5 szkołach zlokalizowanych na terenie budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna w gminach Wiązowna, Otwock i Karczew. Uczniowie mogli m.in. przy użyciu generatora Van de Graaffa wytworzyć pioruny, zbadać czym jest plazma, uruchomić świetlówki bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego, a w wielkiej klatce Faradaya przekonać się, jak uchronić się przed burzą.

Głównym celem realizacji programu edukacyjnego było zapoznanie uczniów klas 7 i 8 z tajnikami wiedzy na temat energii, energetyki i przesyłu energii przy wykorzystaniu ciekawych merytorycznie wydarzeń edukacyjnych oraz podniesienie świadomości na temat wagi prowadzonych przez PSE S.A. inwestycji dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki przy jednoczesnym budowaniu społecznej akceptacji dla tych przedsięwzięć.

AKADEMIA MOCY - ODKRYWAJ TAJEMNICE PRĄDU Z PSE - YouTube

Aktuanie realizowane są prace fundamentowe w gminach Sobienie-Jeziory oraz Wilga. Przebieg tych prac nie koliduje z pracą istniejącej linii. Dotychczas powstało już łącznie 159 ze 196 fundamentów pod słupy.

Z początkiem maja otrzymaliśmy pierwsze dostawy stali i w związku z tym, w najblizszych dniach rozpocznie się montaż konstrukcji słupów w miejscach, gdzie nowa linia przebiega po innej trasie niż istniejąca. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z aplikacją izolacji przeciwwilgociowej na wykonanych stanowiskach fundamentowych.

Poniższe zdjecie przedstawia prace fundamentowe.

IMG 8179

Budowana linia to strategiczna inwestycja celu publicznego. Wpłynie na poprawę zasilania nie tylko Mazowsza i aglomeracji warszawskiej, ale też całej centralnej i północno-wschodniej części kraju. 31 marca 2022 r. zakończył się główny zakres I-ego etapu prac budowlanych.

Od października 2021 r budowano fundamenty dla nowych konstrukcji. Dotychczas wybudowano ich 145 z niemal 200. W najbliższych miesiącach aktywność wykonawcy na terenie gmin zostanie znacząco ograniczona. Do końca września br. prace związane będą przede wszystkim z dostarczaniem na place budowy elementów, z których skręcane będą konstrukcje słupów oraz kończone możliwe do realizacji prace fundamentowe nie kolidujące z pracującą linią. Drugi etap prac, zaplanowany od października 2022 r., przewiduje budowę pozostałych fundamentów oraz wznoszenie nowych konstrukcji słupów i wykonanie prac naciągowych przewodów. Równolegle prowadzona będzie także rozbiórka istniejącej linii.

Nowa linia w istniejącej trasie

Trasę nowej linii 400 kV wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej od lat 70. jednotorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Korekty przebiegu wprowadzono jedynie w trzech gminach, na liczącej łącznie blisko 72 kilometry trasie. Nowa linia, tak jak istniejąca, przebiegać będzie przez tereny 10 gmin z województwa mazowieckiego: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie-Jeziory, Karczew, Celestynów, Sulejówek, Halinów, Wiązowna i Otwock.

Przebieg budowy

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2021 r. na terenie gmin Magnuszew i Kozienice, stopniowo obejmując kolejne gminy. Choć w ocenie wykonawcy budowa przebiega bez zakłóceń to nie obyło się też bez trudności. W przypadku kilkudziesięciu stanowisk, wykonawca musiał się zmierzyć z naporem wody i podwyższonym poziomem wód gruntowych. Dodatkowo, w trakcie prowadzenia prac często padały dosyć obfite deszcze. Wszystko to wpłynęło na nieznaczne wydłużenie się czasu realizacji poszczególnych fundamentów, a jednocześnie doprowadziło do przenikania wody na sąsiednie działki. Zinwentaryzowaliśmy wszystkie nieruchomości, na które przedostała się woda. Z ich właścicielami spisaliśmy stosowne porozumienia w tej sprawie. – wyjaśnia Marcin Kosowski z firmy Enprom Sp. z o.o., kierujący inwestycją.

Budowa cieszyła się sporym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, którzy często – z bezpiecznej odległości - przyglądali się prowadzonym pracom. Wielokrotnie informowaliśmy, że każde budowane stanowisko słupa stanowi odrębny plac budowy. Teren jest wygrodzony i oznakowany, dostępny jedynie dla uprawnionych osób. Nie odnotowaliśmy dotąd żadnych incydentów związanych z naruszeniem wygrodzonego terenu. – informuje Marcin Kosowski.

W trosce o gminne drogi

Przygotowując się do inwestycji, na etapie spotkań z samorządami, istotną poruszaną kwestią było zadbanie o lokalne drogi, po których muszą poruszać się pojazdy wykonawcy. Realizując tego typu inwestycje korzysta się zwyczajowo z samochodów ciężarowych, koparek, czasem innych pojazdów specjalistycznych. Są to oczywiście sprzęty cięższe niż samochody osobowe. Dodatkowo, warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim częste opady deszczu występujące w ostatnich miesiącach, powodowały, że już nawet jednorazowy przejazd sprzętu mógł pozostawić ślady i koleiny, szczególnie na słabiej utwardzonych drogach.

Zgodnie z deklaracjami, wszelkiego rodzaju szkody powstałe w skutek naszych działań, są naprawiane. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, drogi zostaną doprowadzone do takiego stanu, w jakim były przed rozpoczęciem budowy. Gwarantują to m.in. porozumienia w tej sprawie, które zawieraliśmy z gminami. Jednocześnie, sprzątnięcie po kompleksowo zakończonej pracy jest dla nas standardowym działaniem, zwyczajem. – zapewnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu z ramienia wykonawcy.

W związku z budową linii 400 kV Kozienice – Miłosna, możliwy jest krótkotrwały napływ wód gruntowych w okolicy pasa technologicznego linii. Ma to związek z koniecznością wypompowywania wody, która zbiera się w wykopach fundamentowych. Woda wylewana będzie jedynie w granicach pasa technologicznego linii.

W przypadku przedostania się wody na grunty spoza pasa technologicznego i powstania w związku z tym jakichkolwiek utrudnień, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 533 306 931 lub 533 306 948.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Szanowni Państwo, 

budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna wymaga użycia tzw. sprzętu ciężkiego. Korzystamy z samochodów ciężarowych, koparek, czasem innych pojazdów specjalistycznych. Są to oczywiście sprzęty cięższe niż samochody osobowe. Dodatkowo, aktualne warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim częste opady deszczu, powodują, że już nawet jednorazowy przejazd sprzętu może pozostawić ślady i koleiny na drodze. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dróg gminnych, z których musimy korzystać, pragniemy zapewnić, że wszelkiego rodzaju szkody powstałe w skutek naszych działań, zostaną naprawione. Po zakończeniu prac budowlanych, drogi zostaną doprowadzone do takiego stanu, w jakim były przed rozpoczęciem budowy. Gwarantują to m.in. porozumienia w tej sprawie, które zawieraliśmy z gminami. Jednocześnie, sprzątnięcie po kompleksowo zakończonej pracy jest dla nas standardowym działaniem, zwyczajem.

Oczywiście na bieżąco staramy się utrzymywać przejezdność dróg, sprzątamy z nich błoto, równamy powstające koleiny. Zależy nam na tym, aby trwające prace budowlane były jak najmniej odczuwalne dla okolicznych mieszkańców. 

 

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. 
Zespół odpowiedzialny za budowę linii 400 kV Kozienice - Miłosna.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 17 stycznia 2022 r. na terenie gmin Halinów, Karczew i Wilga, rozpocznie się budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

Przed przystąpieniem do budowy, nasi przedstawiciele kontaktują się z właścicielami nieruchomości położonych bezpośrednio pod linią. Omawiamy terminy i plan prac na
działce. Zachęcamy również do zapoznania się z informatorami o przebiegu budowy dostępnymi bezpłatnie w Urzędzie Gminy.

Kontakt dla właścicieli działek – tel. 533 350 557 (pon.–pt. 9:00–15:00).

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.