Nadzór

Najważniejszą osobą na budowie jest kierownik budowy, który odpowiada za wszystkich pracowników, bezpieczeństwo, a także prowadzi dokumentację przebiegu prac. Inne osoby zaangażowane w budowę to m.in. kierownicy robót, inżynierowie, a także brygadziści, czyli zarządzający kilkuosobowymi zespołami pracującymi na jednym stanowisku słupa.

Bezpieczeństwo

Z uwagi na wykopy i późniejsze prace prowadzone na wysokości, teren budowy jest wyraźnie oznakowany. Wstęp na plac budowy mają wyłącznie uprawnione do tego osoby – przede wszystkim pracownicy wykonawcy i działających na jego zlecenie firm. Będą ich wyróżniać: kask ochronny oraz odzież z elementami odblaskowymi, które obowiązkowo muszą nosić wszyscy na budowie. Dodatkowo, na każdej budowie, oprócz kierownika, za bezpieczeństwo odpowiada koordynator BHP. Na budowie obowiązuje również Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), który zawiera informacje istotne dla bezpieczeństwa pracy podczas realizacji budowy oraz wytyczne i zasady postępowania określone dla osób pracujących na budowie.

IMG 20190906 123501 kopia

 

Czas prowadzenia prac

Prace budowlane będą prowadzone w godzinach zwyczajowo przyjętych. Wyjątkiem od tego będą sytuacje, w których prac nie można przerwać ze względów technologicznych, oraz sytuacje wynikające z warunków terenowych, technologicznych czy atmosferycznych. Prace mogą być prowadzone w innych godzinach np. podczas upałów.

Utrudnienia

Prowadzone prace nie powinny być odczuwalne dla okolicznych mieszkańców. Na lokalnych drogach - czasowo i nieznacznie – wzmoży się ruch. Nie sposób go jednak wyeliminować – sprzęt i materiały muszą być systematycznie dostarczane.

Sprzęt

Wykonawca będzie korzystał głównie z samochodów ciężarowych, dźwigów i koparek, czyli sprzętów, jakich używa się na niemal każdej budowie. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, choćby samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych. Słupy na miejsce budowy zostaną dostarczone w postaci elementów, które mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Konstrukcje słupów będą montowane na miejscu.

DJI 0353 kopia

 

Wykonanie

Budowa stanowiska słupowego rozpoczyna się od wykopów. Ich głębokość może wynosić nawet 5 m. Następnie powstają fundamenty. Każdy z nich został indywidualnie zaprojektowany z uwzględnieniem wyników badań geologicznych, tak aby zapewnić stabilność posadowienia konstrukcji. Ten etap, nazywany „ziemnym”, będzie trwał od kilku do kilkunastu dni. Wylany beton musi osiągnąć odpowiednią wytrzymałość. Jego wiązanie, czyli „schnięcie”, trwa do kilku tygodni. Kolejnym etapem prac jest montaż konstrukcji słupa tzw. metodą wysokościową. Polega ona na tym, że posiadający odpowiednie kwalifikacje pracownicy, wspinając się, montują kolejne elementy słupa – aż do jego wierzchołka. Fragmenty konstrukcji mogą być łączone na ziemi i podawane monterom za pomocą dźwigu lub wciągane z wykorzystaniem „iglicy”. Ta faza trwa zwykle około 2 tygodni, a po jej zakończeniu często przez kilkanaście tygodni nie prowadzi się prac na danym stanowisku, lecz buduje się w tym czasie kolejne. Przewody zostaną zawieszone dopiero po wybudowaniu całej sekcji odciągowej, czyli kilku kolejnych konstrukcji słupów rozstawionych w odległości około 400 m.

Wykonanie zawieszenia przewodów planowane jest metodą pod naprężeniem. Pomiędzy słupami rozciąga się tzw. linkę wstępną, a dopiero za jej pomocą przeciągane są właściwe przewody. Taki system pozwala na ograniczenie kontaktu przewodów z ziemią. Na działkach, na których nie zaplanowano słupów, ingerencja w teren będzie ograniczona. Przewody są rozwieszane zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi – w taki sposób, żeby zachować bezpieczne odległości do ziemi. W żadnym miejscu przewody nie zostaną zawieszone niżej niż 10 m od ziemi. Ostatnim elementem jest uporządkowanie terenu po budowie.

photo 17

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.