Zdecydowana większość właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na trasie linii 400 kV Kozienice – Miłosna, zawarła już z inwestorem umowy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu i otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie finansowe.

Osobom, które nie zdecydowały się na porozumienie z inwestorem, również wypłacane będą odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, na podstawie decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Wypłata środków nastąpi jednak dopiero po zakończeniu inwestycji, a podstawą do wypłaty będzie decyzja odszkodowawcza, którą wyda Wojewoda.

Rekompensaty za straty powstałe podczas wykonywanych prac, związanych z budową i demontażem linii, regulowane będą po zakończeniu wszystkich prac na danej nieruchomości. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana indywidualnie dla każdej działki, po zrealizowaniu przez wykonawcę wszystkich prac - kiedy będzie wiadomo, jakie faktyczne szkody powstały na nieruchomości.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.