Polskie Sieci Elektroenergetyczne apelują o rozważne obchodzenie się z agrowłókniną i odpowiednie mocowanie jej do podłoża. Prosimy też o regularne sprawdzanie, czy nie ma ryzyka jej zerwania.

Agrowłóknina służy do ochrony upraw przed mrozami, skokami temperatur, nadmiernym nasłonecznieniem czy wysychaniem gleby. Niewłaściwie ułożona lub zabezpieczona agrowłóknina może jednak stanowić zagrożenie dla linii elektroenergetycznych. Silny podmuch może zwiać materiał i owinąć go na przewodach. Materiał wywołuje wówczas zwarcie, które może doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii, doprowadzającej prąd do całego regionu. To duże ryzyko dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu linii, wokół której owinęła się agrowłóknina.

Jeżeli widzimy zwisającą z przewodów agrowłókninę, nie wolno samodzielnie jej ściągać! Należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie do PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.

Agrowłóknina 2 Agrowłóknina 1

 

W kwietniu prowadzono dalsze prace związane z malowaniem słupów. Roboty realizowane były na całej długości linii.

Kontynuowano też działania polegające na rozliczaniu zakończonych prac.

W maju prowadzone będą dalsze roboty polegające na malowaniu konstrukcji.

Poniższe zdjęcie obrazuje przebieg prac. 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji prosimy o kontakt.

202404

W ostatnim miesiącu kontynuowano prace związane z malowaniem konstrukcji. Prowadzono też dalsze działania polegające na rozliczaniu zakończonych prac.

W marcu prowadzone będą roboty dotyczące malowania słupów.

Budowa linii 2x400 kV Kozienice-Miłosna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie mińskim, otwockim, garwolińskim i kozienickim.
Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

W lutym w ramach budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna prowadzono prace związane z porządkowaniem terenu po wcześniejszych robotach budowlanych oraz kontynuowano działania polegające na rozliczaniu zakończonych prac.

 

W marcu planuje się prowadzenia prac związanych z malowanie konstrukcji.

 

 

W ostatnim miesiącu realizowano też dalsze roboty polegające na naprawie dróg i uszkodzeń na nieruchomościach oraz porządkowaniem terenu po wcześniejszych pracach budowlanych. Kontynuowano również działania polegające na rozliczaniu zakończonych prac.

 

Jednocześnie uruchomiane są postępowania odszkodowawcze u Wojewody Mazowieckiego.

 

W kolejnych tygodniach, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą, prowadzone będą dalsze prace antykorozyjne na nowowybudowanych słupach.

W ostatnim miesiącu zakończono prace związane z przebudową kolizji. Realizowano też roboty polegające na naprawie dróg i uszkodzeń na nieruchomościach oraz porządkowaniem terenu po wcześniejszych pracach budowlanych.

Kontynuowano również działania polegające na rozliczaniu zakończonych prac.

W 2024 r. prowadzone będą m.in. dalsze roboty polegające na malowaniu słupów. 

 

Poniższe zdjęcie obrazuje przebieg prac.

202311 03z

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.