Do końca roku zrealizowanych zostanie 12 wyjątkowych inicjatyw lokalnych stworzonych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. PSE przyznały laureatom granty o łącznej wartości blisko 250 tysięcy złotych. Beneficjentami tych projektów będą mieszkańcy z terenów budowy linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

II edycja programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” wkracza w fazę realizacji projektów, która potrwa do końca roku. Wyjątkowe inicjatywy zgłosiły w tym roku urzędy gmin i gminne ośrodki kultury, przedszkola, kluby sportowe oraz lokalne stowarzyszenia. 12 z nich PSE nagrodziło grantami, a efekty wszystkich projektów będą widoczne w kolejnych tygodniach:

 

 • Przedszkole Samorządowe w Celestynowie zgłosiło projekt utworzenia sali integracji sensorycznej. Inicjatywa oprócz terapii SI ma na pomóc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy na kolejnych szczeblach nauki. W Celestynowie nie ma placówki, która prowadziłaby podobne działania. Do tej pory mieszkańcy musieli dojeżdżać do oddalonych ośrodków, dlatego takie miejsce będzie odpowiadać na ich potrzeby i wspierać rozwój dzieci.

 

 • Gmina Sulejówek zgłosiła projekt wytyczenia ścieżki edukacyjnej oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów. To wyjątkowe miejsce powstanie na terenie Parku Glinianki, a jego celem jest zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, obserwacji i edukacji przyrodniczej.

 

 • Gmina Halinów otrzymała grant na utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Dzięki wsparciu programu możliwe będzie zakupienie urządzeń, stworzenie infrastruktury dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym. Projekt ma wspierać aktywność fizyczną i motorykę dużą najmłodszych mieszkańców gminy w bezpiecznym i przyjaznym dla nich środowisku.

 

 • Gmina Wiązowna bierze udział w programie po raz drugi, realizując kolejny etap wytyczenia szlaków rowerowych na terenie gminy. W ramach projektu powstaną kolejne dwa szlaki: czarny, wzdłuż którego można zobaczyć zabytkowy kościół, miejsce gdzie przy rzece Mienia żyją bobry, łabędzie i żurawie, a także żółty szlak typowo przyrodniczy, biegnący przez lasy, łąki i pola. Meta szlaku znajduje się w obszarze rezerwatu przyrody rzeki Świder i Natura 2000.

 

 • Klub sportowy Mazur Karczew zgłosił projekt modernizacji klubowej szatni piłkarskiej dla zawodników. Latem, w ramach pozyskanych środków finansowych, udało się wykonać remont dwóch szatni oraz natrysków w budynku Klubu w Karczewie. Dzięki tej inwestycji piłkarze, a od września też piłkarki, mogą korzystać z nowoczesnych pomieszczeń na poziomie profesjonalnego klubu. Dla zawodników jest to przede wszystkim zwiększenie komfortu podczas sportowych zajęć.

 

 • Gmina Karczew wygrała grant na wykonanie zadaszenia głównego wejścia i remont podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku. Z głównego wejścia oraz korytarza korzystają zarówno uczniowie, przedszkolaki, jak i ich rodzice. Wsparcie finansowe zwiększy bezpieczeństwo oraz poprawi warunki higieniczne.

 

 • Miasto Otwock wygrał grant na budowę wiaty przystankowej. Instalacja wykonana będzie w stylu nawiązującym do historycznej infrastruktury Otwocka. Inicjatywa pełni również rolę edukacyjną – wiata zostanie wyposażona w tablice o tematyce ekologicznej, które mieszkańcy mogą obserwować podczas oczekiwania na transport.

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie z gminy Sobienie-Jeziory zwróciła się
  o wsparcie finansowe na zakup klimatyzatorów do sali widowiskowo-koncertowej. To wyjątkowe miejsce położone nad jeziorem Dziecinowskim, które jest miejscem spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności, a także rozwijania ich zainteresowań i pasji.

 

 • Gmina Wilga startuje w programie po raz drugi – rok temu wygrała grant na budowę placu zabaw, który od chwili wybudowania cieszy się dużą popularnością. Dlatego gmina zgłosiła się do programu kolejny raz i otrzymała środki na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia, a także wykonanie nasadzenia roślin ozdobnych.

 

 • Gmina Magnuszew wygrał grant na stworzenie nowego pawilonu w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Stary pawilon nie nadawał się do użytkowania, dlatego gmina szukała środków na budowę nowego obiektu dla mieszkańców i turystów. Projekt nowego pawilonu jest już realizowany - będzie to prawie 40-metrowy, częściowo przeszklony budynek, dobrze komponujący się
  z istniejącą infrastrukturą.

 

 • Szkołę Podstawową w Rozniszewie z gminy Magnuszew czeka modernizacja pracowni komputerowej. Placówka wzbogaci się o nowe komputery oraz sprzęt interaktywny, które posłuży do nauki zdalnej i stacjonarnej. Dodatkowo, zostanie kupiony multimedialny program będzie rozwijał m.in. zdolności językowe uczniów.

 

 • Gmina Kozienice wygrała grant na budowę siłowni plenerowej przy Kozienickim Domu Seniora. W najbliższej okolicy nie ma ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc, które rozwijałyby kondycję fizyczną i zadbały o zdrowie mieszkańców. Z nowej siłowni plenerowej będą mogli korzystać podopieczni Domu Seniora, ale również pozostali mieszkańcy gminy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przekazały środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, kombinezony) do urzędów gmin.

Trwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – programu grantowego organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który jest realizowany do końca br. O granty społeczne mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w gminach: Wiązowna, Otwock, Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Na terenie ponad 70 z nich organizowana jest II edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program skierowany jest m.in. do gmin Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice.

Na terenie wymienionych gmin PSE budują linię 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Inwestycja ma zapewnić niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz zwiększyć pewność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Pomysły na projekty mogą zgłaszać samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Ich inicjatywy mogą być zgłoszone w pięciu kategoriach:

 • zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem;
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
 • oświata;
 • środowisko;
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów laureaci mają czas do końca roku. Budżet programu na terenie całego kraju wyniesie ok. 2 mln złotych.

W dziesięciu gminach, w których prowadzimy działania inwestycyjne, zrealizowaliśmy dwanaście inicjatyw społecznych. Wyłoniliśmy je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł ponad 200 tysięcy złotych!

W dziesięciu gminach, w których prowadzimy działania inwestycyjne, realizujemy dwanaście projektów społecznych. Wyłoniliśmy je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł ponad 200 tysięcy złotych! Swoje projekty zakończyły urzędy gmin w Magnuszewie, Wildze, Kozienicach i Sulejówku. Do końca listopada działania zakończą też urzędy gmin w Sobieniach-Jeziorach, Wiązownie, Halinowie, Przedszkole Samorządowe w Celestynowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Miejskie Biblioteki Publiczne w Otwocku i w Sulejówku oraz magnuszewskie Stowarzyszenie Plecionka.

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Obecnie trwa zawieranie umów ze zwycięzcami. Wśród laureatów znalazły się gminy położone w przebiegu trasy linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.