Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna jest inwestycją celu publicznego o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego regionu, dlatego też podlega szczególnym regulacjom prawnym. Budowa linii realizowana jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

Dla inwestycji pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana 25 stycznia 2021 r. Decyzja jest ostateczna, a jej wydanie gwarantuje, że budowa i późniejsza eksploatacja linii będą bezpieczne dla środowiska. 

Kolejną podstawą do prowadzenia prac budowlanych są decyzje o lokalizacji strategicznej inwestycji celu  publicznego, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz decyzje o pozwoleniu na budowę. Decyzjom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, który umożliwia realizację prac budowlanych.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.