Budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna to strategiczna inwestycja na Mazowszu, dzięki której zapewniona zostanie niezawodność wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Nowoczesna linia zwiększy także zdolności przesyłowe sieci w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej i stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 20 października rozpoczną się prace budowlane w gminach Magnuszew i Kozienice, a cała linia będzie gotowa do końca 2023 roku.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Wykonawcę wyłoniono w przetargu publicznym. Jest nim jedna z największych w Polsce firm z branży elektroenergetycznej - ENPROM Sp. z o.o. Firma posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji podobnych inwestycji. Zarówno w Polsce jak i poza krajem wybudowała dotąd setki kilometrów linii elektroenergetycznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne od 2017 roku prowadziły uzgodnienia z właścicielami terenów, przez które przebiegać będzie linia. W kwietniu br. pozyskano komplet decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji trasy linii. W październiku br. inwestor otrzymał pierwsze pozwolenie na budowę, obejmujące 24,5 km nowej linii.

Nowa linia w istniejącej trasie

Trasę nowej linii 400 kV wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej od lat 70. jednotorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Korekty przebiegu wprowadzono jedynie w trzech gminach, na liczącej łącznie blisko 72 kilometry trasie. Nowa linia, tak jak istniejąca, przebiegać będzie przez tereny 10 gmin z województwa mazowieckiego: Kozienice, Magnuszew, Wilga, Sobienie-Jeziory, Karczew, Celestynów, Sulejówek, Halinów, Wiązowna i Otwock.

Przebieg budowy

W ramach zadania powstanie blisko 200 nowych konstrukcji słupów. Prace prowadzone będą etapami. W pierwszej kolejności, od października br., budowane będą głównie fundamenty pod słupy. Prace te zakończą się w marcu 2022 r. Drugi etap, zaplanowany od października 2022 r., obejmuje budowę niektórych fundamentów oraz wznoszenie konstrukcji słupów.

Każdy fundament został osobno zaprojektowany, by zapewnić stabilne umocowanie dla słupa. Po wybudowaniu fundamentów następuje montaż konstrukcji. Słupy powstaną z kątowników, dowożonych na teren budowy i skręcanych na miejscu. Następnie zawieszane będą przewody. Na tym etapie wykorzystywane są drony, co pozwala na ograniczenie kontaktu przewodów z ziemią. Ostatnim elementem jest uporządkowanie terenu po budowie.

Prace budowlane nie powinny być odczuwalne dla okolicznych mieszkańców. Na lokalnych drogach ruch będzie okresowo nieco większy niż zwykle. Nie sposób go jednak wyeliminować ze względu na konieczność systematycznego dostarczania materiałów i sprzętu - wyjaśnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu ze strony wykonawcy.

W ramach realizacji zadania, wykonawca przeprowadzi również demontaż istniejącej od przeszło pół wieku linii. Prace demontażowe rozpoczną się po wybudowaniu nowej linii.

 W porozumieniu z właścicielami i samorządami

Przygotowując się do budowy, wykonawca we współpracy z inwestorem, przeprowadził spotkania z przedstawicielami wszystkich gmin na trasie linii. Samorządowcom przybliżono sposób prowadzenia prac oraz ich szacunkowe terminy. Aktualnie trwają jeszcze spotkania z radnymi w ramach komisji i sesji rad gmin. Wykonawca przygotował także propozycję porozumień dotyczących zasad korzystania przez niego z gminnych dróg.

Podobne rozmowy odbywają się z właścicielami nieruchomości. Przed rozpoczęciem budowy przedstawiciele wykonawcy odwiedzają każdego właściciela, na którego działce toczyć się będą jakiekolwiek prace. Podczas tych spotkań podpisywane są protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia ewentualnego odszkodowania za szkody, które mogą powstać w trakcie budowy.

O tym, gdzie i kiedy planowane jest prowadzenie robót, na bieżąco informujemy samorządy i lokalną społeczność. Ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej inwestycji, przesyłamy do gmin oraz do sołtysów, a właścicieli działek odwiedzają nasi przedstawiciele. Działania komunikacyjne traktujemy bardzo poważnie i zależy nam na tym, żeby informacje o terminie i sposobie prowadzenia prac docierała do możliwie szerokiego grona, aby nikt nie był zaskoczony naszym pojawieniem się w terenie – zapewnia Katarzyna Strzeżek, rzeczniczka projektu.

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że już 20 paździenika br., na terenie gmin Kozienice i Magnuszew, rozpocznie się budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna. W pierwszej kolejności budowane będą fundamenty pod słupy. 

Wszystkich właścicieli działek położonych w pasie technologicznym linii, odwiedziali przedstawiciele wykonawcy. Podczas tych spotkań informowano o terminach i harmonogramie prac. Z właścicielami podpisywano także protokoły wejścia na nieruchomość. Dodatkowo, do gmin dostarczono plakaty informujące o terminie rozpoczęcia prac, które dystrybuowane były w sołectwach objętych inwestycją.

O dalszych działaniach będziemy Państwa infrormować na bieżąco.  

W ciągu najbliższych kilkunastu dni, planowane jest rozpoczęcie budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna. W związku z tym, pod koniec września br., w ramach działań informacyjnych, Wykonawca wraz z Inwestorem przeprowadzili spotkania z przedstawicielami samorządów wszystkich gmin położonych na trasie linii. Aktualnie, prowadzone są również spotkania informacyjne dla radnych oraz dla sołtysów z miejscowości objętych inwestycją. Podczas wspomnianych spotkań, uczestnicy informowani są m.in. o planowanym przebiegu i harmonogramie prac. Istotnym elementem rozmów jest także kwestia korzystania przez wykonawcę z gminnych dróg. Wykonawca przygotował projekt porozumienia w tej sprawie, który złożono z każdym urzędzie gminy na trasie linii. 

Wykonawca - polska firma Enprom Sp. z o.o., wyspecjalizowana w realizacji podobnych inwestycji, planuje, że w pierwszej kolejności prace rozpoczną się w gminach Magnuszew i Kozienice. O szczegółowym harmonogramie prac budowlano-montażowych, właściciele działek informowani są bezpośrednio przez przedstawicieli wykonawcy, podczas ich osobistych wizyt. W trakcie tych spotkań podpisywane są protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe na działce w trakcie budowy, za które właścicielom przysługują odszkodowania.

Ogłoszenia w sprawie terminów i zakresu prac wysyłane będą także do urzędów gmin oraz do sołtysów. Równolegle znajdą się na stronie internetowej inwestycji. O naszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W dniach 13-22 września 2021 r. w szkołach podstawowych:

  • ZSiPO w Magnuszewie,
  • Jana Pawła II w Chmielewie,
  • Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie,
  • Adama Mickiewicza w Wildze,
  • Batalionów Chłopskich w Siedzowie,
  • Warszawicach,
  • Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie,
  • Bohaterskich Lotników Polski w Wiązownie,

pojawiła się Akademia Mocy.

Organizatorem wydarzenia było PSE, które w ramach budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna zaplanowało szereg działań edukacyjnych. Projektem zostały objęte wybrane szkoły zlokalizowane na trasie zaplanowanej inwestycji.

Celem Akademii Mocy było zaznajomienie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z takimi pojęciami i zagadnieniami, jak: prąd elektryczny, energia, energetyka, przesył prądu na duże odległości, bezpieczeństwo oraz podzielenie się różnymi ciekawostkami związanymi z prądem. Aby przekazywana wiedza miała jak najbardziej atrakcyjną i nowoczesną formę dla uczniów, zostało przygotowanych wiele widowiskowych eksperymentów. Uczestnicy zajęć mogli m.in. przy użyciu generatora Van De Graffa wytworzyć pioruny, zbadać, czym jest plazma, uruchomić świetlówki bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego, a w wielkiej klatce Faradaya przekonać się, jak uchronić się przed burzą.

Głównym zadaniem uczniów było doprowadzenie prądu do miasta. W tym celu, na zaprojektowanej specjalnie makiecie, musieli poprowadzić linię wysokich napięć od elektrowni do miasta. Dowiedzieli się dzięki temu, w jaki sposób prąd trafia do ich domów oraz jaką rolę odgrywają w tym linie przesyłowe najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne, m.in. te, które są budowane w okolicy miejsca ich zamieszkania.

Za pomocą specjalnych mierników uczniowie mogli też porównać natężenie pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez sprzęt użytku domowego z tym wytwarzanym przez linie elektryczne. Uczniowie z ciekawością odkryli, że natężenie wytwarzane przez monitor komputerowy jest wyższe niż to, które występuje 50 m od linii najwyższych napięć.

Znając potrzeby i charakterystykę grupy docelowej PSE postawiło na dynamiczną, nowoczesną formę przekazu. Akcję poprowadziły dwie nietypowe postacie: Nikola Tesla i fikcyjna postać -PowerMan. Nikola Tesla, zgodnie ze swoim naukowym usposobieniem, wciągał uczniów w ciekawą dyskusję, aby wspólnie z nimi zrozumieć zachodzące zjawiska. PowerMan natomiast w humorystyczny sposób wprowadzał uczniów w najróżniejsze doświadczenia, których finałem było doprowadzenie prądu elektrycznego do miasta.

Cała akcja przypomniała nam skąd prąd bierze się w naszych gniazdkach oraz jak wiele pracy wkładane jest w to, abyśmy mogli bez przeszkód z niego korzystać w naszych domach. Ponadto pomogła w innowacyjny sposób, wykorzystując nowoczesne metody i techniki utrwalić i przypomnieć uczniom ważne pojęcia z fizyki, biologii i geografii, związane z energią elektryczną i energetyką.

 

 

 

 

W III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nagrodziliśmy 17 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Na realizację wszystkich projektów przyznamy granty o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

 

Do udziału w programie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w  10 gminach: Celestynów, Halinów, Karczew, Kozienice, Magnuszew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Sulejówek, Wiązowna, Wilga oraz w 4 powiatach: garwolińskim, kozienickim, mińskim i otwockim. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

 

Uczestnicy zgłosili aż 59 projektów, spośród których 17 zwyciężyło. Dzięki wsparciu PSE w regionie powstanie m.in. nowy plac zabaw w Kozienicach, historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Otwocku, zaś w Wiązownie zostanie wytyczony III etap gminnych szlaków rowerowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Doceniamy Waszą kreatywność i ich ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności. Mamy nadzieję, że kolejne edycje programu ponownie będą dla Was impulsem do działania.

Oto zwycięskie projekty:

Beneficjent

Opis zwycięskiego projektu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Zakup koncentratorów tlenu,  nowoczesnego autoklawu i narzędzi chirurgicznych do zabiegów kastracji i czipowania

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel

Zakup sprzętu komputerowego
i narzędzi interaktywnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podbieli

Uczniowski klub sportowy „Halinów Team”

Zorganizowanie bezpłatnej „wypożyczalni” kajaków w Klubie dla mieszkańców gminy Halinów
i uczestników zajęć w klubie i ich rodzin

Gmina Karczew

Budowa sali terapeutyczno-sensorycznej
w przedszkolu nr 3

Gmina Kozienice

Budowa placu zabaw w Kozienicach

LZS Magnuszew

Zakup elektronicznej tablicy wyników
i stadionowej wiaty

Miasto Otwock

Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej
i historycznej

Szkoła Podstawowa nr 4
w Otwocku

Zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warszawicach

Zakup sprzętu do organizacji warsztatów filmowych

Ochotnicza Straż Pożarna
w Sulejówku

Zakup sprzętu ratunkowego i czujników gazu
w celu poprawy bezpieczeństwa podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora +

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Organizacja biegów młodzieżowych
i dziecięcych podczas imprezy 41. Półmaraton Wiązowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Utworzenie III etapu gminnych szlaków rowerowych

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem dla gminy Wilga”

Stworzenie pasa zieleni
w centrum Wilgi oraz zakup zewnętrznego urządzenia monitorującego jakość powietrza

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne

Zakup narzędzi interaktywnych  - laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego
i tablicy - wspierających lokalne bezpłatne działania edukacyjno-doradcze

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Doposażenie pracowni elektrycznej w stół elektrotechniczny i stanowisko podstaw elektrotechnicznych

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Zakup sprzętu w postaci łóżek rehabilitacyjnych
i koncentratorów tlenu dla pacjentów Hospicjum Domowego Empatia z powiatu otwockiego

Rodzinny Dom Dziecka
w Podbieli

Stworzenie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli

Film promocyjny poświęcony działalności społecznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego - realizowanej w ramach ogólnopolskiego programu grantowego "WzMOCnij swoje otoczenie".

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.