Samorządy i ich jednostki organizacyjne – np. przedszkola, szkoły, biblioteki czy ośrodki pomocy społecznej – oraz organizacje pozarządowe z gmin: Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory i Wiązowna mogą już zgłaszać swoje wnioski w III edycji ogólnopolskiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W tym roku nabór w całej Polsce jest prowadzony w trzech turach – wiosennej, letniej i jesiennej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako właściciel 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Na terenie ok. 140 z nich organizowana jest III edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program skierowany jest m.in. do gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice.

Na ich terenie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, aktywizacją społeczną oraz poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

Pomysły na projekty mogą zgłaszać lokalne instytucje i organizacje, które znają oczekiwania i rozumieją potrzeby swoich społeczności. Grant w wysokości do 20 tys. złotych mogą one zdobyć w jednej z siedmiu kategorii:

 • Aktywność fizyczna,
 • Bezpieczeństwo,
 • Edukacja,
 • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej,
 • Środowisko naturalne,
 • Zdrowie,
 • Inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Nabór wniosków do III edycji WSO został podzielony na trzy etapy. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w kolejności opisanej w regulaminie programu dostępnym na stronie www.wzmocnijswojeotoczenie.pl. Pierwszych laureatów PSE wyłonią do końca maja, kolejnych w lipcu i październiku. Pierwszy nabór już trwa, a pomysły można zgłaszać do 17 maja.

- Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych. Potrzeba realizacji inicjatyw ważnych z perspektywy mieszkańców miasteczek i wsi niejednokrotnie schodzi na dalszy plan, a środki finansowe przeznaczane są przede wszystkim na walkę z pandemią COVID-19 – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. – Dlatego WSO przyspiesza, by z rekordowym wsparciem w wysokości ok, 3,3 mln złotych dotrzeć do jeszcze szerszego grona aktywistów w całym kraju - dodaje.

W zeszłym roku PSE otrzymały w sumie ponad 200 zgłoszeń. Ponad 100 z nich wybrano do realizacji. – Wśród nich było m.in. 7 projektów z Celestynowa, Karczewa, Otwocka, Sobienich-Jezior i Wiązownej, które nagrodziliśmy grantami w łącznej kwocie 140 tysięcy złotych – przypomina Ewa Zaremba - koordynator komunikacji inwestycyjnej w PSE. – Kreatywność lokalnych społeczności zgłaszających wnioski sprawia, że dzięki pomocy PSE udało się wprowadzić zmiany, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale będą służyły mieszkańcom również przez długie lata, zgodnie z nazwą programu, wzmacniając atuty okolicy – podkreśla.

W ubiegłym roku dzięki grantom przyznanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w pięciu wspomnianych gminach przeprowadzono liczne działania społeczne. Ich mieszkańcy mogą dzisiaj korzystać z kolejnego etapu gminnego szlaku rowerowego, zmodernizowanej szatni sportowej, czy zmodernizowanej sali widowiskowo-koncertowej.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” jest realizowany po raz trzeci. W ubiegłych latach, PSE pomogły w realizacji blisko 180 projektów społecznych o łącznej wartości ponad 3,6 miliona złotych.

Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków, oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

---

Kontakt do Biura Prasowego programu:
Ewa Zaremba
tel. +48 601 216 968 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Damian Przepadło
tel. +48 695 668 269 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami zrealizowaliśmy 13 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna. Na realizację projektów przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 250 tysięcy złotych.

Do udziału w programie zaprosiliśmy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 10 gminach: Sulejówku, Halinowie, Wiązownie, Otwocku, Karczewie, Celestynowie, Sobieniach-Jeziorach, Wildze, Magnuszewie i Kozienicach. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

Jury programu nagrodziło łącznie 13 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. zakup sprzętu komputerowego, budowa siłowni plenerowych, wytyczenie gminnych szlaków rowerowych czy zakup klimatyzatorów do miejscowej sali widowiskowej.

Przykładowe projekty:

 • Przedszkole Samorządowe w Celestynowie - projekt utworzenia sali integracji sensorycznej. Inicjatywa oprócz terapii SI ma pomóc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i szans edukacyjnych najmłodszych uczniów gminy na kolejnych szczeblach nauki. W Celestynowie nie ma placówki, która prowadziłaby takie zajęcia. Do  tej pory mieszkańcy musieli dojeżdżać do oddalonych ośrodków.
 • Urząd Gminy w Sulejówku - projekt wytyczenia ścieżki edukacyjnej oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów. To wyjątkowe miejsce powstało na  terenie Parku Glinianki, a jego celem jest zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz obserwacji i edukacji przyrodniczej.
 • Urząd Gminy w Halinowie - projekt utworzenia strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Dzięki wsparciu programu możliwe było zakupienie urządzeń oraz stworzenie infrastruktury dla dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym. Projekt wspiera aktywność fizyczną i motorykę najmłodszych mieszkańców gminy w bezpiecznym i przyjaznym dla nich środowisku.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie - projekt wytyczenia kolejnego etapu szlaków rowerowych na terenie gminy. W ramach grantu powstały dwa szlaki: czarny, wzdłuż którego można zobaczyć zabytkowy kościół, miejsce gdzie przy rzece Mienia żyją bobry, łabędzie i żurawie, a także żółty szlak przyrodniczy, biegnący przez lasy, łąki i  pola. Szlak kończy się w obszarze rezerwatu przyrody rzeki Świder i Natura 2000. Ze  szlaku już korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
 • Klub sportowy „Mazur Karczew” - projekt modernizacji klubowej szatni piłkarskiej dla zawodników. Już latem, w ramach pozyskanych środków finansowych, udało się wykonać remont dwóch szatni oraz natrysków w budynku klubu. Dzięki tej inwestycji piłkarze i piłkarki mogą korzystać z nowoczesnych pomieszczeń. Dla ponad 300  adeptów piłki nożnej oznacza to przede wszystkim zwiększenie komfortu podczas zajęć sportowych.
 • Urząd Miasta w Karczewie - projekt wykonania zadaszenia głównego wejścia i  remontu podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku. Z głównego wejścia oraz korytarza korzystają zarówno uczniowie, przedszkolaki, jak i ich rodzice. Wsparcie finansowe zwiększyło bezpieczeństwo oraz poprawiło warunki higieniczne.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie (z gminy Sobienie-Jeziory) - projekt zakupu klimatyzatorów do sali widowiskowo-koncertowej. To wyjątkowe miejsce, położone nad jeziorem Dziecinowskim, służy spotkaniom i wydarzeniom dla lokalnej społeczności, a także rozwijaniu ich zainteresowań i pasji.
 • Urząd Gminy w Magnuszewie - projekt stworzenia nowego pawilonu w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Stary pawilon nie nadawał się do  użytkowania, dlatego gmina szukała środków na budowę nowego obiektu dla  mieszkańców i turystów. Projekt nowego pawilonu jest już zrealizowany - powstał prawie 40-metrowy, częściowo przeszklony budynek, dobrze komponujący się z  istniejącą infrastrukturą.
 • Urząd Gminy w Kozienicach - projekt budowy siłowni plenerowej przy Kozienickim Domu Seniora. W najbliższej okolicy nie ma ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc, które rozwijałyby kondycję fizyczną i zadbały o zdrowie mieszkańców. Z nowej siłowni plenerowej mogą korzystać podopieczni Domu Seniora, ale również pozostali mieszkańcy gminy.

 Gmina Kozienice budowa silowni plenerowej1

 Foto: Siłownia plenerowa Kozienice

Gmina Magnuszew komputery dla Szkoły Podstawowej w Rozniszewie fot1 1

Foto: Komputery dla Szkoły Podstawowej w Rozniszewie (Gm. Magnuszew)

Gmina Magnuszew Pawilon w Skansenie Militarnym w Mniszewie 1

Foto: Pawilon w Skansenie Bojowym w Mniszewie (Gm. Magnuszew)Gmina Sulejówek ścieżka edukacyjna fot2 1

Foto: Ścieżka edukacyjna w Sulejówku

Gmina Wiązowna szlaki rowerowe fot1 1

Foto: Szlaki rowerowe w Wiązownie

Gmina Wiązowna szlaki rowerowe fot4 1

Foto: Szlaki rowerowe w Wiązownie

Modernizacja szatni klubu Mazur Karczew fot1 1

Foto: Szatnia piłkarska Mazur Karczew

Modernizacja szatni klubu Mazur Karczew fot2 1

Foto: Natryski w szatni piłkarskiej Mazur Karczew

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie sala integracji sensorycznej fot1 1

Foto: Sala integracji sensorycznej w Celestynowie

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie sala integracji sensorycznej fot2 1

Foto: Sala integracji sensorycznej w Celestynowie

Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku nowe zadaszenie nad wejściem 1

Foto: Nowe zadaszenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku (Gm. Karczew)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Decyzja RDOŚ potwierdza, że PSE realizują inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych. Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono kompleksową, obejmującą pełny cykl wegetacyjny, inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia będzie wpływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. W analizach uwzględniono również oddziaływanie linii na ludzi.

- PSE konsekwentnie realizują swój Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej w Polsce. Uzyskana decyzja na linię Kozienice Miłosna to ważny krok dla inwestycji, która jest kluczowym uzupełnieniem sieci związanym z nowym blokiem w elektrowni Kozienice i bezpieczeństwem dostaw dla mieszkańców stolicy – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. – Dziękuję RDOŚ w Warszawie za bardzo sprawne procedowanie wniosku – dodał Minister Naimski.

Nowa linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice. Jej trasa będzie w dużym stopniu pokrywać się z istniejącą od prawie pół wieku jednotorową 400 kV Kozienice – Miłosna.

PSE już na etapie prac koncepcyjnych przewidziały zastosowanie rozwiązań technicznych, które zminimalizują oddziaływanie linii na otoczenie, między innymi dzięki ograniczeniu hałasu.

Pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Obecnie przygotowujemy projekt budowlany, trwa także przetarg publiczny na wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.

Budowa linii przewidziana jest na lata 2021-2023. Nowa linia istotnie wpłynie na stabilność dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego, w tym aglomeracji warszawskiej. Będzie również istotna dla zasilania północno-wschodniej Polski, gdzie funkcjonuje tylko jedna duża elektrownia systemowa w Ostrołęce i konieczne jest zapewnienie dostaw energii z innych kierunków.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSE są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właścicielem Spółki jest Skarb Państwa, a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

PSE zarządzają ponad 14 tys. km linii najwyższych napięć i 107 stacjami elektroenergetycznymi. Spółka realizuje zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny - ponad 170 projektów o wartości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych torów linii 400 kV, a modernizację przejdzie kolejne 1 600 km. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową. Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Do końca roku zrealizowanych zostanie 12 wyjątkowych inicjatyw lokalnych stworzonych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. PSE przyznały laureatom granty o łącznej wartości blisko 250 tysięcy złotych. Beneficjentami tych projektów będą mieszkańcy z terenów budowy linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

II edycja programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” wkracza w fazę realizacji projektów, która potrwa do końca roku. Wyjątkowe inicjatywy zgłosiły w tym roku urzędy gmin i gminne ośrodki kultury, przedszkola, kluby sportowe oraz lokalne stowarzyszenia. 12 z nich PSE nagrodziło grantami, a efekty wszystkich projektów będą widoczne w kolejnych tygodniach:

 

 • Przedszkole Samorządowe w Celestynowie zgłosiło projekt utworzenia sali integracji sensorycznej. Inicjatywa oprócz terapii SI ma na pomóc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy na kolejnych szczeblach nauki. W Celestynowie nie ma placówki, która prowadziłaby podobne działania. Do tej pory mieszkańcy musieli dojeżdżać do oddalonych ośrodków, dlatego takie miejsce będzie odpowiadać na ich potrzeby i wspierać rozwój dzieci.

 

 • Gmina Sulejówek zgłosiła projekt wytyczenia ścieżki edukacyjnej oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów. To wyjątkowe miejsce powstanie na terenie Parku Glinianki, a jego celem jest zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, obserwacji i edukacji przyrodniczej.

 

 • Gmina Halinów otrzymała grant na utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Dzięki wsparciu programu możliwe będzie zakupienie urządzeń, stworzenie infrastruktury dla dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym. Projekt ma wspierać aktywność fizyczną i motorykę dużą najmłodszych mieszkańców gminy w bezpiecznym i przyjaznym dla nich środowisku.

 

 • Gmina Wiązowna bierze udział w programie po raz drugi, realizując kolejny etap wytyczenia szlaków rowerowych na terenie gminy. W ramach projektu powstaną kolejne dwa szlaki: czarny, wzdłuż którego można zobaczyć zabytkowy kościół, miejsce gdzie przy rzece Mienia żyją bobry, łabędzie i żurawie, a także żółty szlak typowo przyrodniczy, biegnący przez lasy, łąki i pola. Meta szlaku znajduje się w obszarze rezerwatu przyrody rzeki Świder i Natura 2000.

 

 • Klub sportowy Mazur Karczew zgłosił projekt modernizacji klubowej szatni piłkarskiej dla zawodników. Latem, w ramach pozyskanych środków finansowych, udało się wykonać remont dwóch szatni oraz natrysków w budynku Klubu w Karczewie. Dzięki tej inwestycji piłkarze, a od września też piłkarki, mogą korzystać z nowoczesnych pomieszczeń na poziomie profesjonalnego klubu. Dla zawodników jest to przede wszystkim zwiększenie komfortu podczas sportowych zajęć.

 

 • Gmina Karczew wygrała grant na wykonanie zadaszenia głównego wejścia i remont podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku. Z głównego wejścia oraz korytarza korzystają zarówno uczniowie, przedszkolaki, jak i ich rodzice. Wsparcie finansowe zwiększy bezpieczeństwo oraz poprawi warunki higieniczne.

 

 • Miasto Otwock wygrał grant na budowę wiaty przystankowej. Instalacja wykonana będzie w stylu nawiązującym do historycznej infrastruktury Otwocka. Inicjatywa pełni również rolę edukacyjną – wiata zostanie wyposażona w tablice o tematyce ekologicznej, które mieszkańcy mogą obserwować podczas oczekiwania na transport.

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie z gminy Sobienie-Jeziory zwróciła się
  o wsparcie finansowe na zakup klimatyzatorów do sali widowiskowo-koncertowej. To wyjątkowe miejsce położone nad jeziorem Dziecinowskim, które jest miejscem spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności, a także rozwijania ich zainteresowań i pasji.

 

 • Gmina Wilga startuje w programie po raz drugi – rok temu wygrała grant na budowę placu zabaw, który od chwili wybudowania cieszy się dużą popularnością. Dlatego gmina zgłosiła się do programu kolejny raz i otrzymała środki na doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia, a także wykonanie nasadzenia roślin ozdobnych.

 

 • Gmina Magnuszew wygrał grant na stworzenie nowego pawilonu w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Stary pawilon nie nadawał się do użytkowania, dlatego gmina szukała środków na budowę nowego obiektu dla mieszkańców i turystów. Projekt nowego pawilonu jest już realizowany - będzie to prawie 40-metrowy, częściowo przeszklony budynek, dobrze komponujący się
  z istniejącą infrastrukturą.

 

 • Szkołę Podstawową w Rozniszewie z gminy Magnuszew czeka modernizacja pracowni komputerowej. Placówka wzbogaci się o nowe komputery oraz sprzęt interaktywny, które posłuży do nauki zdalnej i stacjonarnej. Dodatkowo, zostanie kupiony multimedialny program będzie rozwijał m.in. zdolności językowe uczniów.

 

 • Gmina Kozienice wygrała grant na budowę siłowni plenerowej przy Kozienickim Domu Seniora. W najbliższej okolicy nie ma ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc, które rozwijałyby kondycję fizyczną i zadbały o zdrowie mieszkańców. Z nowej siłowni plenerowej będą mogli korzystać podopieczni Domu Seniora, ale również pozostali mieszkańcy gminy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przekazały środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, kombinezony) do urzędów gmin.

Trwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – programu grantowego organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który jest realizowany do końca br. O granty społeczne mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w gminach: Wiązowna, Otwock, Karczew, Sobienie-Jeziory, Celestynów. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują projekty inwestycyjne. Na terenie ponad 70 z nich organizowana jest II edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program skierowany jest m.in. do gmin Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice.

Na terenie wymienionych gmin PSE budują linię 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Inwestycja ma zapewnić niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz zwiększyć pewność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce.

Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Pomysły na projekty mogą zgłaszać samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Ich inicjatywy mogą być zgłoszone w pięciu kategoriach:

 • zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem;
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
 • oświata;
 • środowisko;
 • inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco, a na realizację i rozliczenie przyznanych grantów laureaci mają czas do końca roku. Budżet programu na terenie całego kraju wyniesie ok. 2 mln złotych.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.