W lipcu kontynuowano prace związane z malowaniem słupów. Prowadzono też dalsze prace dotyczące naprawy dróg i uszkodzeń na nieruchomościach i porządkowano teren po budowie. 

W sierpniu prowadzone będą dalsze roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów i malowaniem słupów.

Jednocześnie realizowane są działania polegające na rozliczaniu zakończonych prac.

Poniższe zdjęcie obrazuje przebieg prac związanych z malowaniem konstrukcji.

 

202307 01z

 

W ostatnim miesiącu prowadzono dalsze prace związane z naprawą dróg i uszkodzeń na nieruchomościach oraz porządkowaniem terenu po budowie. 

W najbliższych tygodniach prowadzone będą dalsze prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów i malowaniem słupów.

Równocześnie realizowane są działania dotyczące rozliczania zakończonych prac.

Poniższe zdjęcie obrazuje przebieg prac związanych z naprawą dróg w gminie Wiązowna.

202306 02

 

W maju kontynuowano roboty polegające m.in. na naprawie dróg i uszkodzeń na nieruchomościach oraz porządkowaniem terenu po budowie. Rozpoczęte zostały też działania dotyczące rozliczania zakończonych prac.

W najbliższych tygodniach prowadzone będą dalsze prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów i malowaniem słupów.

Jednocześnie trwają prace związane z wykonaniem ochrony katodowej rurociągu wysokiego ciśnienia.

Poniższe zdjęcie obrazuje przebieg prac związanych z naprawą dróg.

202305

 

 

 

W ostatnim miesiącu rozpoczęto prace w otoczeniu linii, polegające m.in. na naprawie dróg i uszkodzeń na nieruchomościach, czy porządkowaniu terenu po budowie.

W najbliższych tygodniach planowane są dalsze prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym fundamentów i niwelacją terenu wokół nich.

Od maja rozpoczęte zostanę również działania dotyczące rozliczania zakończonych prac.

II etap prac związanych z budową nowej linii energetycznej Kozienice - Miłosna, zgodnie z planem, został zakończony w marcu. Postawione zostały wszystkie słupy, a na nowych konstrukcjach zawieszone zostały przewody. Nowa linia o długości 71,8 km powstała w śladzie dotychczasowej linii. Łącznie zbudowano 196 słupów, które zostały wykonane z 5 tysięcy ton stali. Na słupach zawieszono 65 tysięcy izolatorów i około 1 343 km przewodów fazowych.

 

202304 w

W marcu zakończono II etap prac związanych z budową linii.

W ostatnim miesiącu zmontowano w pionie wszystkie 196 słupów oraz zamontowano przewody OPGW na całej długości nowo wybudowanej linii. Jednocześnie zakończono demontaż istniejącej linii i utylizację jej fundamentów.

Obecnie trwają ostatnie prace związane z przygotowaniem do załączenia linii pod napięcie.

W najbliższych miesiącach prowadzone będą roboty wykończeniowe, m.in. malowanie konstrukcji, zabezpieczanie fundamentów, czy porządkowanie terenu po budowie.

 

202303 01

W ostatnim miesiącu kontynuowano prace związane z montażem słupów i przewodów nowej linii oraz demontażem linii istniejącej.

Do 24 lutego zakończono budowę fundamentów na wszystkich 196 stanowiskach słupowych.

Spośród 196 stanowisk do końca lutego zmontowano w pionie 192 konstrukcje. W poziomie zmontowanych zostało 195 stanowisk słupowych. Obecnie montowany jest ostatni słup w gminie Wiązowna.

Jednocześnie zrealizowano montaż przewodów OPGW na odcinku 41 km.

W ostatnich tygodniach prowadzono również prace związane z demontażem istniejącej linii i utylizacją fundamentów. Do końca lutego zdemontowano około 95% długości przewodów istniejącej linii.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 202302 02

202302 01

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.