Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog w sprawie inwestycji w strategiczną linię 400 kV Kozienice-Miłosna. Przedstawiciele PSE spotkali się w poniedziałek, 8 maja, z mieszkańcami gminy Magnuszew, aby przekazać pełną informację na temat inwestycji i odpowiedzieć na pytania związane z realizowaną inwestycją.

Mieszkańcy gminy Magnuszew zgłaszali w ostatnich miesiącach szereg wątpliwości dotyczących kluczowej dla  Krajowego Systemu Elektroenergetycznego inwestycji Kozienice-Miłosna, która jest niezbędna dla  efektywnego zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski. Spotkanie było okazją do rozwiania obaw mieszkańców.

Wyszliśmy z inicjatywą organizacji spotkania z mieszkańcami gminy Magnuszew i z zadowoleniem przyjęliśmy pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie. Sądzę, że przekazane informacje na temat projektu pozwolą mieszkańcom lepiej zrozumieć nasze zamierzenia. W ich efekcie nie tylko poprawi się bezpieczeństwo dostaw energii w regionie, ale także  łatwiejsze będzie życie w sąsiedztwie linii, która znajduje się na terenie gminy już przecież od kilkudziesięciu lat – powiedział Andrzej Cząstkiewicz,  Dyrektor ds. Technicznych w  Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE.

Przedstawiciele PSE poinformowali mieszkańców, że co do zasady, inwestycja 400 kV Kozienice-Miłosna będzie przebiegać z wykorzystaniem korytarza istniejącej linii, wybudowanej w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ze względu na dynamiczną rozbudowę gminy ustalono spotkanie projektantów Inwestora z  planistami gminy, na którym zostaną omówione możliwości realizacji inwestycji.

Przedstawiciele PSE wyjaśnili, że szczegółowe kwestie będą uzgadniane indywidualnie z właścicielami nieruchomości, w bezpośrednich rozmowach. Za ustanowienie służebności przesyłu zostaną wypłacone właścicielom wynagrodzenia i odszkodowania.

Wiele pytań mieszkańców dotyczyło oddziaływania linii na środowisko i ludzi. Ekspert PSE w dziedzinie oddziaływania elektromagnetycznego wyjaśniał, że wpływ pola elektromagnetycznego poza pasem technologicznym jest obojętny dla ludzkiego zdrowia. Instalacje tego typu nie mają także większego wpływu na prowadzone uprawy czy hodowlę zwierząt. Jak wyjaśnił, po zakończeniu modernizacji linii życie w jej sąsiedztwie stanie się łatwiejsze. Dzięki podwyższeniu konstrukcji linii przewody będą zawieszone wyżej nawet o 10 m od powierzchni gruntu w stosunku do stanu obecnego, co ułatwi np. prace rolnicze pod instalacją. W  konsekwencji zmniejszony zostanie także pas technologiczny linii z obecnych 40 m do 35 m. Poprzez zastosowanie nowoczesnych przewodów znacznie zredukowane zostanie również oddziaływanie akustyczne linii. Dla gminy inwestycja będzie oznaczać również wymierne korzyści podatkowe.

Na zakończenie spotkania władze gminy zostały poproszone o ewentualne dodatkowe informacje o uwarunkowaniach, które PSE powinny wziąć pod uwagę przygotowując spersonalizowane rozwiązania dla  właścicieli nieruchomości. - Jesteśmy gotowi na dalszy dialog w konstruktywnej atmosferze – zadeklarował Dyrektor Cząstkiewicz

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.