W III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nagrodziliśmy 17 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Na realizację wszystkich projektów przyznamy granty o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

 

Do udziału w programie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w  10 gminach: Celestynów, Halinów, Karczew, Kozienice, Magnuszew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Sulejówek, Wiązowna, Wilga oraz w 4 powiatach: garwolińskim, kozienickim, mińskim i otwockim. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

 

Uczestnicy zgłosili aż 59 projektów, spośród których 17 zwyciężyło. Dzięki wsparciu PSE w regionie powstanie m.in. nowy plac zabaw w Kozienicach, historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Otwocku, zaś w Wiązownie zostanie wytyczony III etap gminnych szlaków rowerowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Doceniamy Waszą kreatywność i ich ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności. Mamy nadzieję, że kolejne edycje programu ponownie będą dla Was impulsem do działania.

Oto zwycięskie projekty:

Beneficjent

Opis zwycięskiego projektu

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

Zakup koncentratorów tlenu,  nowoczesnego autoklawu i narzędzi chirurgicznych do zabiegów kastracji i czipowania

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel

Zakup sprzętu komputerowego
i narzędzi interaktywnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podbieli

Uczniowski klub sportowy „Halinów Team”

Zorganizowanie bezpłatnej „wypożyczalni” kajaków w Klubie dla mieszkańców gminy Halinów
i uczestników zajęć w klubie i ich rodzin

Gmina Karczew

Budowa sali terapeutyczno-sensorycznej
w przedszkolu nr 3

Gmina Kozienice

Budowa placu zabaw w Kozienicach

LZS Magnuszew

Zakup elektronicznej tablicy wyników
i stadionowej wiaty

Miasto Otwock

Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej
i historycznej

Szkoła Podstawowa nr 4
w Otwocku

Zakup i montaż wirtualnego laboratorium chemicznego

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Warszawicach

Zakup sprzętu do organizacji warsztatów filmowych

Ochotnicza Straż Pożarna
w Sulejówku

Zakup sprzętu ratunkowego i czujników gazu
w celu poprawy bezpieczeństwa podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora +

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Organizacja biegów młodzieżowych
i dziecięcych podczas imprezy 41. Półmaraton Wiązowski

Gminny Ośrodek Kultury
w Wiązownie

Utworzenie III etapu gminnych szlaków rowerowych

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Razem dla gminy Wilga”

Stworzenie pasa zieleni
w centrum Wilgi oraz zakup zewnętrznego urządzenia monitorującego jakość powietrza

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno-Animacyjne

Zakup narzędzi interaktywnych  - laptopów, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego
i tablicy - wspierających lokalne bezpłatne działania edukacyjno-doradcze

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Doposażenie pracowni elektrycznej w stół elektrotechniczny i stanowisko podstaw elektrotechnicznych

Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Zakup sprzętu w postaci łóżek rehabilitacyjnych
i koncentratorów tlenu dla pacjentów Hospicjum Domowego Empatia z powiatu otwockiego

Rodzinny Dom Dziecka
w Podbieli

Stworzenie ogrodu sensorycznego – placu zabaw na terenie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.