23 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin położonych na trasie planowanej inwestycji z Inwestorem pod auspicjami Wojewody Mazowieckiego w Urzędzie Wojewódzkim

Podczas spotkania, zorganizowanego przy współpracy z Wojewodą Mazowieckim w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, władzom zainteresowanych gmin i przedstawicielom rad gmin PSE zaprezentowały wyniki wstępnych analiz technicznych dotyczących tej kluczowej linii oraz planowanych kolejnych etapów działań.

 – Jednym z ustawowych obowiązków PSE jest utrzymanie pełnej sprawności istniejącej sieci przesyłowej najwyższych napięć. Musimy mieć pewność, że połączenia, jakimi dysponujemy, są zdolne do zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a co za tym idzie – niezawodności dostaw energii do każdego odbiorcy. Wymaga to stałego podwyższania jakości istniejących linii 220 i 400 kV oraz ich rozwoju dla zapewnienia bieżących i przyszłych potrzeb KSE - powiedział Andrzej Kaczmarek, prezes PSE Inwestycje S.A.

PSE podkreśliły, że co do zasady, inwestycja 400 kV Kozienice-Miłosna przebiegać będzie z wykorzystaniem istniejącego korytarza. Tak, jak w przypadku każdej inwestycji, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – na tle większości państw europejskich – regulacje prawne dotyczące technicznych, społecznych i administracyjnych aspektów budowy linii najwyższych napięć.

Przedstawiciele zainteresowanych gmin mogli podzielić się swoimi opiniami i zadawać Inwestorowi pytania dotyczące planowanej inwestycji.

– Mam nadzieję, że podczas spotkania wyjaśniliśmy zainteresowanym gminom wagę planowanej inwestycji Kozienice-Miłosna. Liczymy na współpracę z samorządami, jak i bezpośrednio z mieszkańcami. Weźmiemy pod uwagę ich zasadne postulaty, jako najlepiej znających lokalne uwarunkowania w sąsiedztwie istniejącej od ponad 40 lat linii – podkreśla Andrzej Kaczmarek, prezes PSE Inwestycje S.A.

- Deklarujemy chęć kontynuacji partnerskich rozmów. Już niebawem odbędą się spotkana robocze w gminach z ich włodarzami przy udziale planistów gminnych i projektantów ze strony Inwestora. Planujemy również spotkania informacyjne dla mieszkańców, a następnie indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości – dodał.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.