Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że już 20 paździenika br., na terenie gmin Kozienice i Magnuszew, rozpocznie się budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna. W pierwszej kolejności budowane będą fundamenty pod słupy. 

Wszystkich właścicieli działek położonych w pasie technologicznym linii, odwiedziali przedstawiciele wykonawcy. Podczas tych spotkań informowano o terminach i harmonogramie prac. Z właścicielami podpisywano także protokoły wejścia na nieruchomość. Dodatkowo, do gmin dostarczono plakaty informujące o terminie rozpoczęcia prac, które dystrybuowane były w sołectwach objętych inwestycją.

O dalszych działaniach będziemy Państwa infrormować na bieżąco.  

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.