W ciągu najbliższych kilkunastu dni, planowane jest rozpoczęcie budowy linii 400 kV Kozienice - Miłosna. W związku z tym, pod koniec września br., w ramach działań informacyjnych, Wykonawca wraz z Inwestorem przeprowadzili spotkania z przedstawicielami samorządów wszystkich gmin położonych na trasie linii. Aktualnie, prowadzone są również spotkania informacyjne dla radnych oraz dla sołtysów z miejscowości objętych inwestycją. Podczas wspomnianych spotkań, uczestnicy informowani są m.in. o planowanym przebiegu i harmonogramie prac. Istotnym elementem rozmów jest także kwestia korzystania przez wykonawcę z gminnych dróg. Wykonawca przygotował projekt porozumienia w tej sprawie, który złożono z każdym urzędzie gminy na trasie linii. 

Wykonawca - polska firma Enprom Sp. z o.o., wyspecjalizowana w realizacji podobnych inwestycji, planuje, że w pierwszej kolejności prace rozpoczną się w gminach Magnuszew i Kozienice. O szczegółowym harmonogramie prac budowlano-montażowych, właściciele działek informowani są bezpośrednio przez przedstawicieli wykonawcy, podczas ich osobistych wizyt. W trakcie tych spotkań podpisywane są protokoły wejścia na nieruchomość, w których opisywany jest stan działki przed rozpoczęciem prac. Dokumenty te posłużą w przyszłości do określenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe na działce w trakcie budowy, za które właścicielom przysługują odszkodowania.

Ogłoszenia w sprawie terminów i zakresu prac wysyłane będą także do urzędów gmin oraz do sołtysów. Równolegle znajdą się na stronie internetowej inwestycji. O naszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.