W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wspólnie z naszymi lokalnymi partnerami zrealizowaliśmy 13 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna. Na realizację projektów przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 250 tysięcy złotych.

Do udziału w programie zaprosiliśmy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 10 gminach: Sulejówku, Halinowie, Wiązownie, Otwocku, Karczewie, Celestynowie, Sobieniach-Jeziorach, Wildze, Magnuszewie i Kozienicach. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

Jury programu nagrodziło łącznie 13 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. zakup sprzętu komputerowego, budowa siłowni plenerowych, wytyczenie gminnych szlaków rowerowych czy zakup klimatyzatorów do miejscowej sali widowiskowej.

Przykładowe projekty:

  • Przedszkole Samorządowe w Celestynowie - projekt utworzenia sali integracji sensorycznej. Inicjatywa oprócz terapii SI ma pomóc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i szans edukacyjnych najmłodszych uczniów gminy na kolejnych szczeblach nauki. W Celestynowie nie ma placówki, która prowadziłaby takie zajęcia. Do  tej pory mieszkańcy musieli dojeżdżać do oddalonych ośrodków.
  • Urząd Gminy w Sulejówku - projekt wytyczenia ścieżki edukacyjnej oraz budowy budek lęgowych dla ptaków i domków dla owadów. To wyjątkowe miejsce powstało na  terenie Parku Glinianki, a jego celem jest zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz obserwacji i edukacji przyrodniczej.
  • Urząd Gminy w Halinowie - projekt utworzenia strefy zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Dzięki wsparciu programu możliwe było zakupienie urządzeń oraz stworzenie infrastruktury dla dzieci w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym. Projekt wspiera aktywność fizyczną i motorykę najmłodszych mieszkańców gminy w bezpiecznym i przyjaznym dla nich środowisku.
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie - projekt wytyczenia kolejnego etapu szlaków rowerowych na terenie gminy. W ramach grantu powstały dwa szlaki: czarny, wzdłuż którego można zobaczyć zabytkowy kościół, miejsce gdzie przy rzece Mienia żyją bobry, łabędzie i żurawie, a także żółty szlak przyrodniczy, biegnący przez lasy, łąki i  pola. Szlak kończy się w obszarze rezerwatu przyrody rzeki Świder i Natura 2000. Ze  szlaku już korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.
  • Klub sportowy „Mazur Karczew” - projekt modernizacji klubowej szatni piłkarskiej dla zawodników. Już latem, w ramach pozyskanych środków finansowych, udało się wykonać remont dwóch szatni oraz natrysków w budynku klubu. Dzięki tej inwestycji piłkarze i piłkarki mogą korzystać z nowoczesnych pomieszczeń. Dla ponad 300  adeptów piłki nożnej oznacza to przede wszystkim zwiększenie komfortu podczas zajęć sportowych.
  • Urząd Miasta w Karczewie - projekt wykonania zadaszenia głównego wejścia i  remontu podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku. Z głównego wejścia oraz korytarza korzystają zarówno uczniowie, przedszkolaki, jak i ich rodzice. Wsparcie finansowe zwiększyło bezpieczeństwo oraz poprawiło warunki higieniczne.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Dziecinowie (z gminy Sobienie-Jeziory) - projekt zakupu klimatyzatorów do sali widowiskowo-koncertowej. To wyjątkowe miejsce, położone nad jeziorem Dziecinowskim, służy spotkaniom i wydarzeniom dla lokalnej społeczności, a także rozwijaniu ich zainteresowań i pasji.
  • Urząd Gminy w Magnuszewie - projekt stworzenia nowego pawilonu w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Stary pawilon nie nadawał się do  użytkowania, dlatego gmina szukała środków na budowę nowego obiektu dla  mieszkańców i turystów. Projekt nowego pawilonu jest już zrealizowany - powstał prawie 40-metrowy, częściowo przeszklony budynek, dobrze komponujący się z  istniejącą infrastrukturą.
  • Urząd Gminy w Kozienicach - projekt budowy siłowni plenerowej przy Kozienickim Domu Seniora. W najbliższej okolicy nie ma ogólnodostępnych i bezpłatnych miejsc, które rozwijałyby kondycję fizyczną i zadbały o zdrowie mieszkańców. Z nowej siłowni plenerowej mogą korzystać podopieczni Domu Seniora, ale również pozostali mieszkańcy gminy.

 Gmina Kozienice budowa silowni plenerowej1

 Foto: Siłownia plenerowa Kozienice

Gmina Magnuszew komputery dla Szkoły Podstawowej w Rozniszewie fot1 1

Foto: Komputery dla Szkoły Podstawowej w Rozniszewie (Gm. Magnuszew)

Gmina Magnuszew Pawilon w Skansenie Militarnym w Mniszewie 1

Foto: Pawilon w Skansenie Bojowym w Mniszewie (Gm. Magnuszew)Gmina Sulejówek ścieżka edukacyjna fot2 1

Foto: Ścieżka edukacyjna w Sulejówku

Gmina Wiązowna szlaki rowerowe fot1 1

Foto: Szlaki rowerowe w Wiązownie

Gmina Wiązowna szlaki rowerowe fot4 1

Foto: Szlaki rowerowe w Wiązownie

Modernizacja szatni klubu Mazur Karczew fot1 1

Foto: Szatnia piłkarska Mazur Karczew

Modernizacja szatni klubu Mazur Karczew fot2 1

Foto: Natryski w szatni piłkarskiej Mazur Karczew

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie sala integracji sensorycznej fot1 1

Foto: Sala integracji sensorycznej w Celestynowie

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie sala integracji sensorycznej fot2 1

Foto: Sala integracji sensorycznej w Celestynowie

Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku nowe zadaszenie nad wejściem 1

Foto: Nowe zadaszenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku (Gm. Karczew)

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.