Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna. Inwestycja jest realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Decyzja RDOŚ potwierdza, że PSE realizują inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych. Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono kompleksową, obejmującą pełny cykl wegetacyjny, inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia będzie wpływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. W analizach uwzględniono również oddziaływanie linii na ludzi.

- PSE konsekwentnie realizują swój Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej w Polsce. Uzyskana decyzja na linię Kozienice Miłosna to ważny krok dla inwestycji, która jest kluczowym uzupełnieniem sieci związanym z nowym blokiem w elektrowni Kozienice i bezpieczeństwem dostaw dla mieszkańców stolicy – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. – Dziękuję RDOŚ w Warszawie za bardzo sprawne procedowanie wniosku – dodał Minister Naimski.

Nowa linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice. Jej trasa będzie w dużym stopniu pokrywać się z istniejącą od prawie pół wieku jednotorową 400 kV Kozienice – Miłosna.

PSE już na etapie prac koncepcyjnych przewidziały zastosowanie rozwiązań technicznych, które zminimalizują oddziaływanie linii na otoczenie, między innymi dzięki ograniczeniu hałasu.

Pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Obecnie przygotowujemy projekt budowlany, trwa także przetarg publiczny na wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.

Budowa linii przewidziana jest na lata 2021-2023. Nowa linia istotnie wpłynie na stabilność dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego, w tym aglomeracji warszawskiej. Będzie również istotna dla zasilania północno-wschodniej Polski, gdzie funkcjonuje tylko jedna duża elektrownia systemowa w Ostrołęce i konieczne jest zapewnienie dostaw energii z innych kierunków.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSE są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Właścicielem Spółki jest Skarb Państwa, a zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

PSE zarządzają ponad 14 tys. km linii najwyższych napięć i 107 stacjami elektroenergetycznymi. Spółka realizuje zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny - ponad 170 projektów o wartości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych torów linii 400 kV, a modernizację przejdzie kolejne 1 600 km. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową. Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometry długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.